Persoonlijke info
op Mæt
AGGZ
Hulp aanbod
Werkwijze aanmelding
Methodieken
Media
Tarief
Adres contact & info
Contactformulier

 


  

 

U kunt bij Op Mæt terecht voor hulpverlening in de vorm van een: 

 

   Ambulante hulpverlener - Trajectbegeleider - Casemanager - Social worker - Rehabilitatie deskundige - Agoog in de GGZ - Maatschappelijk werker - Clientvertrouwenspersoon - Orthomoleculair Adviseur en Therpeut (in opleiding)- Lifestyl coach

 

 

 

 

Op Mæt is sinds 1 maart 2006 een adequate eerstelijnszorg vrijgevestigde professionele instelling in de regio het Westland, Delft, Midden-Delfland en Den Haag voor maatschappelijke, psychosociale, psychopathologische, psychologische, Lifestyl coaching en Orthomoduculair advies en hulp.

 

 

 

Missie op Mæt   

 

De missie van op Mæt is om de klant "weer" centraal te stellen in zijn eigen individuele hulpverleningstraject. De klant te ondersteunen bij het oplossen van, én omgaan met problemen die zijn functioneren zodanig verstoord, dat hij niet "meer" mee kan participeren in de samenleving. op Mæt tracht met zijn hulpverleningsaanbod aan de klant zorg op maat te verlenen en het lichamelijk en psychosociaal functioneren, de wisselwerking met de maatschappij en andere hulpverlenende instantie te verbeteren.

  

 

Visie op Mæt
  • Zodat ieder mens geholpen, gemobiliseerd en/of aangestuurd kan worden vanuit de eigen intrinsieke behoeften.
  • Zodat de mens vanuit een orthomoleculair visie zijn gezondheid, zowel maatschappelijk, lichamelijk als geestelijk kan verbeteren.
  • Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding (Hippocrates 460-377 v.Chr.)
  • Zodat ieder mens op een humane wijze wordt bejegenend en zij een volwaardige plaats in de samenleving (her)vindt.
  • Zodat de klant uiteindelijk zelfstandig als een individu kan functioneren in de maatschappij.
  • Zodat de klant een gezonde relatie met partner, familie, school – werk, vrienden, hulpverlening en haar omgeving opbouwt.

  

 

 Aanmelden

 
Maatschappelijk Advies En Trajectbegeleiding