AGGZ
op Mæt
Hulp aanbod
Werkwijze aanmelding
Methodieken
Media
Adres contact & info
Contactformulier

 

Ons hulp aanbod

Advies op maat, begeleiding, training, behandeling, coaching, counseling, doorverwijzing, ondersteuning, herstel, rehabilitatie, psycho- educatie, praktische financiële begeleiding, verslavingsproblematiek (advies en preventie), cognitieve ontwikkeling, gedragsproblemen en voorlichting aan mensen met psychopathologische, geestelijke, lichamelijke, sociale of maatschappelijke klachten.

 

  • Zowel individueel, duo, systeem of in groepsniveau. 
  • In de praktijk van op Maet of Ambulant (huis, school of werkplek) 
  • Zowel op afstand: per telefoon, e-mail of internet.
  • Op afspraak zelfs 24x7

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn wij vooral gespecialiseerd in:

Angst, Depressie, Dwang, Fobie, OCD, Paniek, PTSS, en Trauma therapie

deze werkzaamheden en begeleiding vind plaats vanuit AGGZ wat staat voor:

 

Agoog in de Geestelijke Gezondheid Zorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 U kunt bij Op Mæt en AGGZ terecht voor:

 

 

 

           
Aanpassing stoornis

ADHD

Acute stress- stoornis

Agorafobie of andere fobische klachten

Angst en paniekklachten

Anorexia Nervosa

Asperge

Autisme spectrumstoornis

Begeleiding

Begeleid wonen

BDD

Bipolaire stoornis

Bi seksualiteit

Bulimia Nervosa

Burn-out klachten

Contacten: derde en instanties

Chronische vermoeidheidsklachten

Communicatie problemen

Conflicten in de huiselijke sfeer of werkomgeving

Concentratie verlies

Depressie

Depersonalisatiestoornis

Diagnostisch onderzoek (doorverwijzing)

Dissociatieve stoornis

Drugs en/of Alcoholproblematiek

Dubbele diagnose

Echtscheidingsproblematiek

Eetproblemen

Eenzaamheidsklachten

Emotionele klachten

Explosieve stoornis

Faalangst

Financiële problemen

Fobische stoornis

Gebrek aan zelfvertrouwen

Gedragsproblemen

Gegeneraliseerde angststoornis (GAS)

Genderidentiteitstoornis

Gok problemen

Gezinsproblemen- hulp en advies

Grenzen stellen

Hechtingsproblematiek

 

 

Homoseksueleproblemen
Huiselijke geweld

Huwelijksproblemen

Hulp bij aanvragen: Schadefonds, subsidies, gemeente, WMO, Sociale Dienst enz.

Hypochondrie

Impulsbeheersingstoornis

Kleptomanie

Leerstoornis

Levensvragen en zinsgeving

Licht verstandelijke beperking (LVG)

Medicatie begeleiding

Mishandeling

Nagebootste stoornis

Obsessieve – compulsieve stoornis (OCS)

Ondersteuning bij: advocaat, juridische zaken, rechtzaken, aangifte Politie enz.

Onverklaarbare (lichamelijke) klachten

Opvoedingsproblematiek

Overspannenheidsklachten

Paniekklachten

Paniekstoornis

Posttraumatische Stressstoornis (bijvoorbeeld door ongeval, incest of mishandeling)

Psychische problemen

Relatie problemen

Ruzies

Rouw en verlies verwerking

School maatsschappelijkwerk

Schizofrenie

Scheidingsproblematiek

Schulden (advies schuldhulpverlening)

Seksuele problemen

Seksuele identiteit stoornis

Slachtoffer van geweld of andere soort gelijke delicten

Slaapstoornis

Stemmingsstoornis

Stressstoornis.

Verlies en Rouwverwerking

Verslaving

Werkproblemen

En andere aandoeningen en problemen die een reden voor Zorg kunnen zijn.

 

 Persoonlijkheidsstoornissen,

zoals bij:

Paranoïde Persoonlijkheidsstoornis

Schizoïde Persoonlijkheidsstoornis

Antisociale Persoonlijkheidsstoornis

Borderline Persoonlijkheidsstoornis

Theatrale Persoonlijkheidsstoornis

Narcistische Persoonlijkheidsstoornis

Ontwijkende Persoonlijkheidsstoornis

Afhankelijke Persoonlijkheidsstoornis

Obsessieve-Compulsieve Persoonlijkheidsstoornis

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte omschrijving van de uitgangspunt van de hulpverlening die wij bieden

 

Wij werken vanuit de individuele rehabilitatie benadering, systematische rehabilitatiegericht handelen, de behavioristische en humanistische benadering, cognitieve en gedrag benadering, en het bio-psycho-sociaal model (holisme). Op een eclectische manier en maken wij vooral gebruik van verschillende technieken / methodieken. Hieronder vind u een paar kleine voorbeelden : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een probleem komt nooit alleen

Vaak is het een aan eenschakeling van een maatschappelijk, sociaal en/of lichamelijk probleem tot een psychologisch probleem, of andersom.

 

Wij gaan samen kijken welke stappen en aanpak nodig kan zijn om van uw probleem af te komen of hem leefbaar te maken. Persoonlijk maatwerk omdat geen enkel mens hetzelfde is

 

Zodat u zelfstandig de regie over uw leven en keuzes blijft houden,en die binnen uw mogelijkheden liggen. Dit doen wij natuurlijk op een respectvolle manier,op uw tempo en waarbij we elkaar ontmoeten op een gelijkwaardige voet.

 

  • Wij werken praktisch, persoonlijk, concreet, doeltreffen en resultaat gericht.

 

 

 

 

 

 

 

Geheimhoudingsplicht

Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.

Niets zal zonder uw toestemming aan derde worden verstreken.

Tevens houden wij van op Maet ons aan de geheimhoudingsplicht, beroepscode en het beroepsprofiel van de NVMW (Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke Werkers) 

    

 

 

 

 

 

 Aanmelden

 
Maatschappelijk Advies En Trajectbegeleiding